Gọi thả ga, data khủng
Viettel
EST120
Gói cước: EST120
Phí gói: 120.000/28 ngày
 • - 120GB data/tháng( 4 GB data/ngày), hết lưu lượng dừng truy cập
 • - Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
 • - 50 phút gọi ngoại mạng
GÓI CƯỚC DATA KHỦNG
Viettel
ST90
Gói cước: ST90
Phí gói: 90.000 / 30 ngày
 • - 30GB data tốc độ cao, hết lưu lượng dừng truy cập
 • - Miễn phí ứng dụng TikTok
Viettel
ST120
Gói cước: ST120
Phí gói: 128.000 / 28 ngày
 • - 28GB data tốc độ cao, hết lưu lượng dừng truy cập
Viettel
6ST120
Gói cước: 6ST120
Phí gói: 128.000 / 28 ngày
 • - 28GB data tốc độ cao, hết lưu lượng dừng truy cập
 • - Sử dụng trong 6 tháng
Viettel
12ST120
Gói cước: 12ST120
Phí gói: 1.440.000/12 ngày
 • - 28GB data tốc độ cao, hết lưu lượng dừng truy cập
 • - Sử dụng trong 12 tháng
Viettel
EST120
Gói cước: EST120
Phí gói: 120.000 / 28 ngày
 • - 28GB data tốc độ cao, hết lưu lượng dừng truy cập
 • - Miễn phí app Lienquan Mobile
Viettel
6EST120
Gói cước: 6EST120
Phí gói: 720.000/6 tháng
 • - 28GB data tốc độ cao x 6 tháng, hết lưu lượng dừng truy cập
 • -Miễn phí app Lienquan Mobile 6 tháng
Viettel
12EST120
Gói cước: 12EST120
Phí gói: 1.440.000/12 tháng
 • - 28GB data tốc độ cao, hết lưu lượng dừng truy cập
 • - Miễn phí app Lienquan Mobile
Viettel
MIMAX70
Gói cước: MIMAX70
Phí gói: 70.000/30 ngày
 • - 3GB data tốc độ cao, hết truy cập với tốc độ thường
Viettel
MIMAX90
Gói cước: MIMAX90
Phí gói: 90.000/30 ngày
 • - 5GB data tốc độ cao, hết truy cập với tốc độ thường
Viettel
MIMAX125
Gói cước: MIMAX125
Phí gói: 125.000/30 ngày
 • - 8GB data tốc độ cao, hết truy cập với tốc độ thường
Viettel
MIMAX200
Gói cước: MIMAX200
Phí gói: 200.000/30 ngày
 • - 15GB data tốc độ cao, hết truy cập với tốc độ thường
Viettel
UMAX300
Gói cước: UMAX300
Phí gói: 300.000/30 ngày
 • - 30GB data tốc độ cao, hết truy cập với tốc độ 1Mbps (vẫn xem phim, nghe nhạc, lướt Internet, đọc báo)